Mogelijke invulling van de sessies

Natuurconcept tracht zijn doel te bereiken door effectief bezig te zijn in de natuur. Word je hierbij verrast door de schoonheid van al die levende wezens, door hun vormen, hun kleuren, hun groei en bloei, hun gedrag en levenswijze, dan werkt dit vaak heel motiverend om door te gaan met eigen activiteiten. Daarom zoekt Natuurconcept voor elk iemand naar de juiste activiteit die aansluit bij zijn/haar interesse, leergierigheid en talenten.

Eventueel in samenspraak met dokters, psychologen of sociale begeleiders kan men de activiteiten beschouwen als een mogelijke aanvulling op de reeds lopende (psycho)therapie.

De natuurcoach zet samen met de klant een traject van mogelijke activiteiten uit na een intakegesprek. Dit traject kan altijd worden bijgestuurd zowel qua intensiteit als qua inhoud.

Natuurwandeling

De natuurcoach gaat individueel met je wandelen. Dit kan uiteraard in je eigen buurt zijn, maar Natuurconcept verzorgt enkele wandelingen in verschillende biotopen in verschillende streken. Verder kan de wandeling heel intensief en avontuurlijk zijn waarbij je zelf de weg dient te zoeken. Je kan uiteraard ook kiezen voor een eerder zachte toer waarbij meer tijd en ruimte is voor gesprek of rust. Afhankelijk van de interesse kan de natuurcoach vertellen over de aanwezige fauna en flora of het ontstaan van het landschap waarin wordt gewandeld.

Natuurontdekking

De natuurcoach stelt ,afhankelijk van je interesse, technieken voor waarbij op een wetenschappelijke manier data over fauna en flora worden verzameld. De bedoeling is om de gekozen technieken daadwerkelijk uit te voeren in een gebied naar keuze. De natuurcoach verzorgt de instructie en begeleidt het verloop van de uitvoering, maar jij voert de studie uit. Dit kan individueel of in een groep met beperkt aantal deelnemers gebeuren. De verzamelde data worden geregistreerd op officiële databanken.

Natuurbeheer

Heel wat mensen genieten van fysieke arbeid waarbij weinig mentale inspanning wordt vereist. Het doet deugd om buiten te kunnen vertoeven en daarbij een aantal natuurbeheermaatregelen uit te uitvoeren. Vaak heeft men op het einde van de opdracht een duidelijk zicht op de geleverde prestatie. Maaien, kappen en aanplanten zijn de meest gekende beheerwerken, maar ook ecologisch-technische ingrepen (afdammen van een beek, vlechtwerk als veekering, knuppelpaden,...) kunnen voor veel voldoening zorgen. Bovendien helpt men rechtstreeks bij het bekomen, herstellen of behouden van een biotoop. De natuurcoach bespreekt met jou op voorhand de omvang, timing en duur van de beheeropdracht. Natuurconcept stelt het nodige materiaal ter beschikking, zorgt voor de instructie en veiligheid tijdens de arbeid en stuurt bij waar nodig. Indien er tijdens de opdracht ruimte nodig is voor gesprek, kan de omvang van de opdracht en het werktempo worden aangepast.

Back to basics, overlevingstechnieken en bushcraften

In back to basics kies je voor het aanleren en uitvoeren van overlevingstechnieken. Hierbij wordt de natuur gezien als een uitdaging om zonder de hedendaagse luxe en hulpmiddelen een afgesproken periode in de natuur te verblijven. De natuurcoach leert de technieken aan en helpt ze ,indien nodig, mee uitvoeren in de mate dat de jij het wilt. Dit kan individueel of in groep. Voor deze activiteit wordt steeds de locatie Bourzeix in het Regionaal natuurpark Millevache en Limousin gekozen.