Stappenplan en tarieven

In een eerste fase ontvangt Natuurconcept potentiële klanten voor een intakegesprek. Deze eerste kennismaking duurt ongeveer een half uur en heeft als doel de uitdagingen en wensen van de klant te bespreken. Eventueel kan dat gesprek verlopen in het bijzijn van de begeleider van reeds lopende therapieën. Een intakegesprek kost €25. Dit bedrag wordt echter afgetrokken van de kostprijs van het verdere traject.

Nadien wordt door de natuurcoach een mogelijke ondersteunende activiteit bedacht en aan de klant voorgelegd. In principe kan dit via e-mail en hoeft hiervoor geen extra bezoek worden vastgelegd. Indien een voorbereidend gesprek waarin verwachtingen, doelstellingen en beperkingen worden bekeken na de intake niet meer noodzakelijk zijn, kan in een volgend contact onmiddellijk worden overgegaan tot de activiteit. Elke sessie kost €65 per en duurt tussen het anderhalf uur tot twee uren. Voor het bereiken van een transformatie hebben we 3 tot 6 sessies nodig. Het aantal sessies en de frequentie bepaal je natuurlijk zelf.

Een laatste gratis contact bestaat uit een evaluatie en nabespreking van het al dan niet bereikte doel. Dit gesprek duurt maximum één uur en omvat naast de reflectie eventueel de vraag of voorstel voor een nieuwe activiteit. Opnieuw kan dit in aanwezigheid van de begeleiding van reeds lopende therapieën.